English Українська Русский

Кафедра "Гірнича електротехніка і автоматика
імені Р.М. Лейбова"

ДонНТУ Факультет КІТА Кафедра ГЕА
Історія  Кадровий склад  Абітурієнту  Дисципліни  Наукова робота  Інтеграційні зв'язки  Контакти   Автори проекту

Електронний архів кафедри на порталі НТБ ДонНТУ >>

Наукова робота кафедри ГЕА ім. Р.М. Лейбова

Основні напрями наукової діяльності:

Автореферати дисертаційних робіт співробітників кафедри ГЕА на порталі НТБ ДонНТУ >>

Праці Міжнародної науково-технічної конференції
"Автоматизація технологічних об'єктів і процесів. Пошук молодих"

2001-2010рр 2011р 2012р 2013р

Перелік наукових праць співробітників кафедри "Гірнича електротехніка і автоматика ім. Р.М. Лейбова"

2005р 2006р 2007р 2008р 2009р 2010р 2011р 2012р 2013р

Найважливіші наукові та учбово-методичні матеріали співробітників
кафедри ГЕА ім. Р.М. Лейбова

        Підручники та учбові посібники:

Электрификация подземных горных работ Лейбов Р.М. Электрификация подземных горных работ: учебник для вузов / Р.М. Лейбов, М.И. Озерной. - М.: Недра, 1972. - 462с.
Взрывозащита и электробезопасность шахтных сетей Гуляев Б.В. Взрывозащита и электробезопасность шахтных сетей / Б.В. Гуляев. - К., Донецк: Вища школа, 1986. - 137с.
Монтаж и эксплуатация электроустановок Груба В.И. Монтаж и эксплуатация электроустановок : [учебник для вузов] / В.И. Груба, В.В. Калинин, М.И. Макаров. - М.: Недра, 1991. - 238с.
Асинхронный электропривод горных машин Маренич К.Н. Асинхронный электропривод горных машин с тиристорными коммутаторами.- Донецк, ДонГТУ,1997.-64 с.
Технические средства автоматизации в горной промышленности Технические средства автоматизации в горной промышленности. Учебное пособие. / В.И. Груба, Э.К.Никулин, А.С.Оголобченко/ Под ред. В.И. Грубы.- К.:ИСМО, 1998.- 373 с.
Электрооборудование технологических установок горных 
           предприятий Электрооборудование технологических установок горных предприятий. Учебник для студентов ВУЗов / Маренич К.Н., Калинин В.В., Товстик Ю.В.- Донецк-Харьков, 2009.- 392 с.
Автоматизація бізнес-процесів Автоматизація бізнес-процесів: навч. посібник / Устименко Т.О., Маренич К.М., Лізан І.Я. – Донецьк: ДонНТУ, Харків: УІПА, 2011. – 156 с.
Автоматизований електропривод машин і установок шахт і рудників Автоматизований електропривод машин і установок шахт і рудників: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл / Маренич К.М., Товстик Ю.В., Турупалов В.В., Василець С.В., Лізан І.Я. – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2012. – 245 с.
Автоматичний захист електроустаткування Автоматичний захист електроустаткування шахт від аварійних станів і небезпек: навчальний посібник для ВНЗ / К. М. Маренич, І. В. Ковальова. - Донецьк : ДВНЗ "ДонНТУ", 2013. - 209с.

        Монографії:

Основы управления гидроэнерготранспортными системами Основы управления гидроэнерготранспортными системами угольных шахт / Груба В.И., Никулин Э.К., Оголобченко А.С., Папаяни Ф.А./ Под ред. В.И. Грубы.-Донецк, "Донбасс", 1993.- 225с.
Зворотні енергетичні потоки Зворотні енергетичні потоки асинхронних двигунів як фактор небезпеки в електромережі шахти: монографія / К.М. Маренич, С.В. Василець. – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2012. – 206 с.
Наукові основи впровадження Наукові основи впровадження автоматичного захисного двобічного знеструмлення шахтної дільничної електромережі / К. М. Маренич, І. В. Ковальова. - Донецьк : ДВНЗ "ДонНТУ", 2012. - 125 с.
Автокомпенсація ємнісних струмів витоку Автокомпенсація ємнісних струмів витоку на землю в мережі з перетворювачем частоти конвертуванням негативного опору: монографія / С.В. Дубінін, К.М. Маренич. – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2013. – 104 с.
Комутаційні процеси в шахтній Комутаційні процеси в шахтній дільничній електромережі як фактор впливу на стійкість роботи засобів захисного знеструмлення / К.М. Маренич, С.А. Руссіян. – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2013. – 117 с.