English Українська Русский

Кафедра "Гірнича електротехніка і автоматика
імені Р.М. Лейбова"

ДонНТУ Факультет КІТА Кафедра ГЕА
Історія  Кадровий склад  Абітурієнту  Дисципліни  Наукова робота  Інтеграційні зв'язки  Контакти   Автори проекту


Державна освітня установа вищої професійної освіти
"Донецький національний технічний університет"
Факультет комп'ютерних інформаційних технологій і автоматики
Кафедра "Гірнича електротехніка і автоматика імені Р.М. Лейбова"

 

Маренич Костянтин Миколайович Колектив кафедри «Гірнича електротехніка та автоматика ім. Р.М. Лейбова» щиро вітає завідувача кафедри Маренича Костянтина Миколайовича з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за темою «Розвиток теорії і принципів побудови засобів захисного знеструмлення сучасних рудникових електротехнічних комплексів», який відбувся 22 квітня 2014 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д11.052.02 в ДВНЗ «Донецький національний технічний університет».

        З 1934 р. кафедра спеціалізується на підготовці гірничих інженерів - електриків за фахом "Електрифікація і автоматизація гірничих робіт".

        З 1994 р. кафедра здійснює підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

            - бакалавр за напрямом підготовки: 15.03.04 «Автоматизація технологічних процесів і виробництв»

            - магістр за напрямом підготовки: 15.04.04 «Автоматизація технологічних процесів і виробництв»

            - спеціаліст за спеціальністю: 21.05.04 «Гірнича справа» Спеціалізація №10: «Електрифікація і автоматизація гірничого виробництва»

        З 1993 р. діє філія кафедри в Донецькому технікумі промислової автоматики. З 2000 р. розпочата підготовка фахівців за прискореною формою навчання випускників технікумів

        З 1999 року кафедру ГЕА ім. Р. М. Лейбова очолює доктор технічних наук, професор - Маренич Костянтин Миколайович

        Кадровий склад кафедри за станом на 2014 р.: 17 співробітників, з них: 3 професори; 5 доцентів.

        До складу кафедри входить комп'ютерний клас і 5 спеціалізованих учбово-дослідницьких лабораторій:

  • "Гірнича електротехніка";
  • "Шахтна автоматика";
  • "Інформаційно-вимірювальна техніка і метрологія";
  • "Шахтний автоматизований електропривод";
  • "Автоматизовані системи управління технологічними процесами".

        Здійснюється підготовка аспірантів за спеціальностями:

  • 05.09.03 "Електротехнічних комплексів і системи";
  • 05.13.07 "Автоматизація технологічних процесів".
  • 05.09.01 "Електричних машин і апарати".

        Станом на 2014 р. на кафедрі підготовлено: 65 кандидатів технічних наук; 2 доктори технічних наук

        З 2000 р. на кафедрі діють учбові центри по вивченню засобів автоматизації технологічних процесів, виробництва фірми "KLASCHKA Elektronik & Automation" (Німеччина). В навчальному процесі широко використовується нова техніка виробництва фірм "Allen Bradley" (США), МЕТРАН (Росія-Україна), Danfoss (Данія), Элемер (Росія-Україна), проводяться презентації нової техніки і технологій, семінари з освоєння в учбовому процесі продукції цих фірм.

        Створені студентами кафедри ГЕА ім. Р. М. Лейбова лабораторні стенди щорічно демонструються на міжнародних виставках по енергозбереженню.

        Щорічно, починаючи з 2001 р., кафедра ГЕА ім. Р. М. Лейбова організовує і проводить міжнародну науково-технічну конференцію аспірантів і студентів "Автоматизація технологічних об'єктів і процесів. Пошук молодих".

        Базами розподілу випускників кафедри є інститути Донгіпровуглемаш, УкрНДІВЕ, "Автоматгірмаш ім. В. А. Антипова", МакНДІ, ДАК "Донбасвуглеавтоматика", "Вуглеізотоп", ВАТ "Донецький металургійний завод", шахти Донецької області: "Глибока" (Ш/У "Донбас"), ім. А.Ф. Засядька; ДП "Шахта 17-17 біс", ім. М. І. Калініна, "Червоноармійсько-західна №1" та ін.; ВАТ "Харківський машинобудівний завод "Світло шахтаря", машинобудівні заводи, енергетичні підприємства Донбасу та ін.

        Традиційними стали захисту випускниками кафедри ГЕА ім. Р. М. Лейбова комплексних дипломних проектів на промислових підприємствах.

        Кафедра ГЕА ім. Р.М. Лейбова підтримує творче співробітництво зі спорідненими кафедрами Запорізького, Вінницького і Севастопольського національних технічних університетів, Приазовського, Південно-Російського (Новочеркаськ, Росія), Ухтинського (республіка Комі, Росія), Донського (Ростов-на-Дону, Росія) державних технічних університетів, Національного гірничого університету України (м. Дніпропетровськ), Житомирського інженерного технологічних інститутів.

        Кафедра "Гірнича електротехніка і автоматика ім. Р.М. Лейбова" представляє Донецький національний технічний університет у міжнародній асоціації ділового співробітництва "ІНТЕРЕЛЕКТРОМАШ" (м. Москва, секція " Автоматизований електропривід").

        З 2004 р. кафедра "Гірнича електротехніка і автоматика ім. Р.М. Лейбова" ДонНТУ є базою проведення секції "Автоматика і електротехніка в гірничій промисловості" міжнародної молодіжної науково-технічної конференції "СЕВЕРГЕОЕКОТЕХ" (організатор - Ухтинський державний технічний університет, Росія).

Видатні досягнення учених кафедри ГЕА імені Р. М. Лейбова

        Вперше в СРСР професором Р.М. Лейбовим створена теорія захисту від витоків струму в шахтних електромережах, на основі якої був розроблений апарат захисту від ураження людини електрострумом – РУВ (1949 р.). Дослідження Р.М. Лейбова сформували науковий напрямок, що розвивається і в даний час.

        Вперше у вугільній промисловості розроблена і впроваджена АСУТП "Гідротехнолог" з управлінням основним технологічним процесом гідрошахти від керуючої машини (проф., д.т.н. В.І. Груба).

        Обґрунтовано параметри і створений (разом з інститутом "Автоматгормаш") перший у СНД тиристорний вибухозахисний серійний апарат АПМ-1 керування пуском і гальмуванням асинхронного електроприводу гірничої машини (к.т.н. І.Т. Сидоренко, К.М. Маренич).

        Колективом кафедри ГЕА ім. Р.М. Лейбова розроблені і введені в експлуатацію на АТ "Харківський машинобудівний завод "Світло шахтаря" тиристорні пристрої, що навантажують, для передексплуатаційних іспитів приводних блоків скребкових конвеєрів одиничної потужності від 55 кВт до 400 кВт.

        Серед розробок кафедри останніх років – мікропроцесорні системи управління комплектним пристроєм керування двошвидкісним двигуном конвеєра (КУУВДД-400), пускачем ПВІ-630 МВ.

        Вчені кафедри є авторами підручників, навчальних посібників і монографій. Щорічно члени кафедри публікують понад 40 статей і доповідей. Всього співробітниками кафедри опубліковано близько 700 статей, отримано 165 авторських свідоцтв, 13 патентів в 8 країнах, у тому числі США, Англія, Німеччина, один з яких увійшов до ліцензійної угоди між колишнім СРСР і США, Канадою і Японією.